Dina framtida medarbetare finns därute och vi hjälper dig att hitta dem.

Som arbetsgivare får du tillgång till nya medarbetare med kartlagd och validerad kompetens. Dessa medarbetare har även med sig unika kunskaper som t.ex. främmande språk och kulturkunskaper som kommer att vara mycket värdefulla. Över tid kommer medarbetarna att växa och kunna ta på sig större ansvar. Arbetsplatsen berikas genom att mångfalden ökar.

Du är med och tar ansvar för området där du verkar och har allt att vinna.

Genom att du rekryterar i närområdet får du som arbetsgivare en medarbetare som har ett naturligt egenintresse för att skapa en attraktiv och trygg boendemiljö i sin egen hemmiljö. Boende och arbete är en kombination som är nödvändig och hör ihop.

Se filmen från CentrumAkademin i Göteborg här.

Frågor & Svar

Vad är TalangAkademin?

TalangAkademin är en verksamhet som ger arbetssökande chansen att få yrkeserfarenhet genom praktik inom butiker, caféer, restauranger, lager och bygg- och fastighetsbranschen. Det finns också möjlighet för praktik inom andra yrken. TalangAkademin vill i ett nära samarbete med lokala fastighetsägare och kommunen vara med och bidra till ett samhälle där alla invånare har ett arbete att gå till och en trygg plats att bo på. TalangAkademin är inget projekt utan en långsiktig satsning för områdena som vi verkar i.

Hur går praktiken till?

Arbetet inom TalangAkademin sker genom att koordinatorer verkar inom områdena. Koordinatorns främsta roll är att matcha rätt praktikant med rätt praktikplats. Vidare är koordinatorns roll att följa upp och stötta praktikanten och även ge stöd till en utsedd handledare under hela praktikperioden. Varje praktikplacering är individuell, vilket kan innebära att praktikens längd är allt från heltid till några dagar i veckan. Det viktiga är att upplägget fungerar för samtliga parter.

Vad innebär validerad praktik?

Inom TalangAkademin genomgår praktikanten en process där hen får en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation som synliggör och erkänner praktikantens kompetenser. Praktikantens kompetens och utveckling valideras löpande under praktikperioden. Praktikanten dokumenterar själv eller i samarbete med koordinatorn. Efter fullföljd praktik och validering får praktikanten ett kompetensbevis som är arbetsmeriterande och kan ses som ett bevis på anställningsbarhet.

Vad ska praktiken innehålla?

Det är upp till verksamheten att skapa innehållet under praktikplaceringen. Det kan vara arbetsuppgifter inom allt från lager, service, städ, butiksbemanning, reception, enklare uppackning av varor, kassa m.m. till mer avancerade uppgifter beroende på individens förutsättningar, syfte med praktiken och/eller verksamhetens behov och innehåll.

Hur sker uppföljning?

Koordinatorernas roll är att ge stöd under praktikplaceringen vilket gör att ansvarig handledare på plats kan fokusera på de uppgifter som ska utföras inom praktikplatsen/verksamheten. Skulle det uppstå problem är det bara att kontakta en koordinator som följer upp – allt för att det ska fungera så smidigt som möjligt för ansvarig handledare och verksamhet.

Är anställning ett krav?

Det finns inga anställningskrav när praktikperioden är över. Det TalangAkademin behöver är ett godkänt valideringsbevis på att praktikanten har lärt sig det som skrevs i handlingsplanen vid starten. Det finns heller ingen begränsning på hur många praktikplatser verksamheten kan ansöka om. Om praktiken fungerar bra och verksamheten har möjlighet att erbjuda en anställning efter praktikperioden är det självklart en möjlighet. TalangAkademin hjälper då till med att ordna med anställningen.