Bli en del av TalangAkademin.

Med validerad praktik får du ett bevis på ditt lärande under praktikperioden där vi dokumenterar dina arbetsmeriter från din praktikplats. Det blir enklare för dig att både få och söka ett jobb när du kan visa upp vad du har lärt dig under din praktikperiod.

Våra koordinatorer hjälper dig att få en praktikplats.

Vi har koordinatorer som hjälper dig att nå dina mål med praktiken och en handledare på arbetsplatsen som följder upp dina arbetsuppgifter under din praktikperiod. Våra koordinatorer hjälper dig att hitta en lämplig praktikplats efter att ni har haft ert första samtal. Ta en kontakt med en koordinator redan idag och boka in ditt första mötet. Välkommen till TalangAkademin - en enklare väg till jobb helt enkelt.

Frågor & Svar

TalangAkademin ger dig rätt verktyg

Vi hjälper dig med verktygen för att ta kontroll över din situation. Med en validerad praktikplats och dokumenterade arbetsmeriter är vägen till ett jobb betydligt enklare. TalangAkademin är en verksamhet som ger dig som arbetssökande chansen att få yrkeserfarenhet genom validerad praktik inom butiker, caféer, restauranger, lager och bygg- och fastighetsbranschen. Det finns även möjlighet att få praktik inom andra yrken. Validering är ett bevis på sitt lärande.

 

Vad innebär validerad praktik?

Inom TalangAkademin genomgår du som praktikant en process där du får en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation som synliggör och erkänner dina kunskaper och din kompetens. Din kompetens och utveckling valideras löpande under hela praktikperioden. Efter fullföljd praktik och validering får du ett kompetensbevis som ökar dina möjligheter att få en anställning.

Hur går det till om jag är intresserad?

Varje praktikplacering är individuell, allt från heltid till några dagar i veckan. Det viktiga är att upplägget fungerar för dig och din praktikplats. Om du är intresserad av en praktikplats kommer en koordinator inom TalangAkademin att utifrån dina behov matcha dig med rätt praktikplats. Koordinatorns roll är att följa dig under hela praktikperioden.

Vad kan praktiken innehålla?

Verksamheten skapar innehållet under praktikplaceringen. Det kan vara allt från arbetsuppgifter inom lager, service, städ, butiksbemanning, reception, enklare uppackning av varor, kassa m.m. till mer avancerade uppgifter beroende på verksamhetens innehåll och dina erfarenheter, behov och förutsättningar.

 

Uppföljning

Skulle det uppstå problem är det bara att kontakta din koordinator – allt för att det ska fungera så bra som möjligt för dig som praktikant men även för din handledare och verksamhet.

Kommer jag få anställning?

Under hela praktikperioden kommer dina kunskaper noggrant att valideras. Din kompetens kommer att synliggöras i ett kompetensbevis. Kompetensbeviset ökar dina möjligheter att hitta en anställning. TalangAkademin vet av erfarenhet att många praktikanter får anställning på de platser där de praktiserat, men det är inget vi kan lova.