Talanger

Bli en del av TalangAkademin.

Alla som är över 18 år och är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen eller via kommunen/staden kan göra en validerad praktik via oss. Med en praktikplats som valideras får du ett bevis på ditt lärande under praktikperioden där vi dokumenterar dina arbetsmeriter från din praktikplats. Det blir enklare för dig att både få och söka ett jobb när du kan visa upp vad du har lärt dig under din praktikperiod.

Våra koordinatorer hjälper dig att få en praktikplats.

Vi har koordinatorer som hjälper dig att nå dina mål med praktiken och en handledare på arbetsplatsen som följder upp dina arbetsuppgifter under din praktikperiod. Våra koordinatorer hjälper dig att hitta en lämplig praktikplats efter att ni har haft ert första samtal. Ta en kontakt med en koordinator redan idag och boka in ditt första mötet. Välkommen till TalangAkademin – en enklare väg till jobb helt enkelt.

En praktik som valideras – ett bevis på sitt lärande.

Praktiken valideras löpande av vår koordinator som är utbildade i OCN-metoden. Valideringsarbetet görs med hjälp av digitala verktyg vilka innefattar standardmallar för de flesta förekommande yrkesområden. Praktikanten får själv göra mycket av den löpande valideringsdokumentationen genom en mobilapp. Koordinatorn vid TalangAkademin har på så vis tillgång till dokumentationen i realtid och kan regelbundet gå in och verifiera valideringen.

Praktikanten får ett validerat kompetensbevis.

När praktikanten har genomfört sin praktik tilldelas personen ett validerad kompetensbevis. Det innefattar en dokumentation av lärandet under praktikperioden. Utöver yrkesutövande validerad praktikanten på olika parametrar såsom initiativkraft, punktlighet, ansvarstagande och samarbetsförmåga.

Vi erbjuder praktik på olika verksamheter allt från handel till bygg- och fastighetsbranschen.
  • Handel
  • Bygg- och fastighet
  • Lager
  • Lokalvård