Uppsala – Gottsunda

Gottsunda

TalangAkademin Gottsunda ger människor som står långt från arbetsmarknaden chansen att få yrkeserfarenhet genom en validerad praktik inom t ex butiker, caféer, restauranger, lager och bygg- och fastighetsbranschen. Det finns också möjlighet för praktik inom andra yrken. TalangAkademin vill i ett nära samarbete med lokala fastighetsägare och kommunen vara med och bidra till ett samhälle där alla invånare i Gottsunda har ett arbete att gå till och väljer att bo i kommunen. TalangAkademin är inget projekt utan en långsiktig satsning för området.

Initiativtagare till TalangAkademin Gottsunda är: Uppsalahem, Rikshem, Victoriahem och Uppsala kommun.

Vill du veta mer om TalangAkademin i Gottsunda? Kontakta platsansvarig koordinator Jerry Shamge,
tel. 072 – 394 35 37, jerry.shamge@talangakademin.se

Jerry Shamge, platsansvarig koordinator Gottsunda

Initiativtagare till TalangAkademin i Uppsala: