Uppsala – Gränby

Gränby

TalangAkademin vill skapa tryggare och mer välmående närsamhällen. Det genom att ge boende i Gränby som står långt från arbetsmarknaden chansen att bli en uppskattad resurs för det lokala näringslivet och på så vis ta ett steg närmare ett jobb. Det sker med hjälp av en dokumenterat framgångsrik metod baserad på praktik med validering hos lokala näringsidkare som t ex butiker, restauranger, fastighetsskötsel med flera.

Initiativtagare till TalangAkademin Gränby är: UppsalahemRikshemVictoriahem och Uppsala kommun.

Vill du veta mer om TalangAkademin i Gränby? Kontakta platsansvarig koordinator Jerry Shamge
tel. 072 – 394 35 37 jerry.shamge@talangakademin.se

Initiativtagare till TalangAkademin Uppsala: