Nationell partner

TalangAkademins finansiering sker på två nivåer; lokalt och nära våra olika projekt där aktörer, oftast fastighetsbolag, stödjer verksamheten på den aktuella orten. Samt centralt och övergripande där nationella partners stödjer hela föreningen, den finansieringen används till att utveckla och expandera verksamheten.

TalangAkademin Ekonomisk Förening välkomnar nya medlemmar och nationella partners. Följande företag är nationell partner till TalangAkademin: