Nationell partner

TalangAkademins finansiering sker på två nivåer; lokalt och nära våra olika projekt där aktörer, oftast fastighetsbolag, stödjer verksamheten på den aktuella orten. Samt centralt och övergripande där nationella partners stödjer hela föreningen, som använder den finansieringen till att utveckla och expandera verksamheten. Fram till sommaren 2021 är också Tillväxtverket en medfinansiär.

Talangakademin Ekonomisk Förening välkomnar nya medlemmar och nationella partners. För närvarande är följande företag nationella partner:

  • Byggmästaren Anders J Ahlström
  • Skandias Stiftelse Idéer för livet