Övriga samarbetspartners

Talangakademin samarbetar med ett flertal offentliga aktörer utöver kommun och arbetsförmedlingen. Som exempel är samordningsförbund, landsting, försäkringskassan, polisen och socialtjänsten. Lokala ideella föreningar och organisationer är också viktiga samarbetspartners för TalangAkademin. Vi har även andra partners som vi värdesätter starkt och som har varit otroligt viktiga för TalangAkademin vid uppstart och etablering.

Skandias stiftelse Idéer för Livet

TalangAkademin har ett nära samarbete med Skandias Stiftelse Idéer för livet sedan 2017 bland annat gällande effektmätning och forskning samt KAMSO. KAMSO är ett kalkyleringsverktyg för insatser mot social utsatthet och som fungerar som ett beslutstöd för förebyggande insatser. KAMSO kan också i efterhand beskriva effekter av en insats, ett projekt eller arbetssätt.

Om Skandias stiftelse Idéer för Livet

Idéer för Livet är en stiftelse som strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Stiftelsen har funnits i 33 år och har stöttat fler än 4 200 projekt. Idéer för livet agerar som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande insatser mot barn och unga genom att: 

  • Stötta lokala projekt med förebyggande insatser riktade till barn och unga
  • Utveckla metoder och verktyg som gör det lättare för projekt att växa och skala upp sin verksamhet
  • Initiera och stödja forskning i samarbete med ledande universitet och högskolor 

Nordisk Valideringsforum

Validering genomför vi enligt OCN-metoden i nära samarbete med Nordisk Valideringsforum. Nordiskt Valideringsforum är ett edtechföretag med 13 samhällsentreprenörer i Stockholm, Skellefteå och Lund. Det är ett slags certifieringsinstitut, med en vedertagen metod för kvalitetssäkring. OCN-metoden (Open College Network), som idag är den mest utvecklade och använda metoden för validering av kompetenser i Sverige (och Storbritannien).

I samarbete med Jobbentrén

Jobbentrén hjälper företag att anställa, behålla och utveckla nyanlända talanger genom noggrann rekrytering, kontinuerlig coachning av nyanställda och stöd till arbetsgivare. Målet är att nyanlända ska utvecklas på jobbet och integreras i samhället, samt att skapa fler inkluderande arbetsplatser där arbetsgivare kan attrahera och utveckla nyanlända talanger.

Från och med 2021 har TalangAkademin ingått ett samarbete med Jobbentrén. Samarbetet innebär följande:

  • Jobbentrén har möjligheten att genom samarbetet erbjuda sina kunder validerad praktik i samarbete med TalangAkademin
  • TalangAkademin kan erbjuda talanger att ta möten med Jobbentrén som ett naturligt steg två efter validerad praktik mot anställning
  • TalangAkademin kan även erbjuda våra kunder att ta möten med Jobbentrén som ett naturligt steg två efter validerad praktik mot anställning

Jobbpartnerskap med Stockholm Stad

Vi har inlett ett jobbpartnerskap med Stockholms Stad 2021. Det innebär bland annat:

  • Dialog kring anpassning av utbildningar
  • Stöd i rekrytering och matchning
  • Möjlighet att delta på handledarutbildning

Samarbetspartners HWF Advokaterna

Vid juridiska frågor anlitar vi HWF Advokater AB för rådgivning.