Advisory Board

TalangAkademins Advisory Board är skapat för att ge organisationen insikter och råd från sakkunniga experter i syfte att bättre rusta oss för dagens och morgondagens hållbarhets- och samhällsutmaningar.

”Hur kan vi mobilisera en ny kraft med nya aktörer och skapa en större spridning av konceptet” var agendan vid det historiska första mötet i november 2022. 

Bland annat pratade Tommy Borglund, biträdande professor i företagsekonomi vid Örebro Universitet om TalangAkademins betydelse i samhället och praktiken, från mikro till makro.

I Advisory Board ingår följande personer:

 • Stina Liljekvist, chef strategisk kommunikation & marknad Skandia. Ordförande Ideér för livet.
 • Karin Strömberg-Ekström VD Huge Fastigheter
 • Tommy Borglund, biträdande professor i företagsekonomi vid Örebro Universitet
 • Lars Bryntesson, Regeringskansliet f.d kommunalråd
 • Tomas Bergström, koncernchef Byggmästaren Anders J Ahlström
 • Alexandra Berglund, HR direktör Konsumentföreningen Stockholm (Coop)
 • Maria Leissner f.d partiledare, utrikesdepartementet
 • Johan Rådmark, verksamhetschef Folkets Hus, Boo
 • Lars Jeding, f.d Generaldirektör
 • Stefan Dahlbo, VD Fabegé fastigheter

  Mötet modererades av Oliver Berger, Urban utveckling.