Aktuellt

2020-11-17 debattartikel Dagens Samhälle

Tillsammans kan vi ge fler människor arbete

Några av våra initiativtagare/fastighetsbolag som vi arbetar med på TalangAkademin har publicerat en debattartikel kring vårt arbete. Budskapet är att vi tillsammans kan ge fler människor möjligheten att komma ut i arbete via en validerad praktik. Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle här.

2020-11-13 artikel från Svenskt Näringsliv

Förslag om kommunal arbetsförmedling bör skrotas 

I dagarna löper remisstiden ut för en statlig utredning som öppnar för att kommunala leverantörer ska släppas in i Arbetsförmedlingens upphandlingar. Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget. ”Utredaren pekar själv på att lika konkurrensvillkor är omöjligt. Kompetensförsörjning till företagen riskerar att skadas. Kasta förslaget i papperskorgen innan det är för sent”, konstaterar Carina Lindfelt avdelningschef Svenskt Näringsliv.

Läs hela artikeln här!

2020-11-01 Nyhet från TalangAkademin

Barnkonventionen – för barnens bästa 

Att efterleva och stödja Barnkonventionen är ett naturligt led i TalangAkademins sociala hållbarhetsarbete och strävan att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Läs mer här om hur vi arbetar med Barnkonventionen utifrån ett anhörighetsperspektiv.

2020-09-20 Artikel om vår verksamhet i tidningen ”Vårt Huddinge”.

TalangAkademin behöver fler praktikmottagare i Huddinge 

Här skriver den lokala tidningen ”Vårt Huddinge” om vår verksamhet i Huddinge och att vi behöver fler verksamheter som kan ställa upp att ta emot talanger.

Läs hela artikeln här!