ESF medel för ”Fler i arbete” under 2021–22

TalangAkademin har under 2021-2022 drivit ett projekt med ESF medel som gällde för programområde två – Fler i arbete”. 

Huvudmoment i ansökan:

  • Utvecklingen av ”Jobbstigar”.
  • Utveckling av korta digitala instegsutbildningar anslutna till validering och befintliga program
  • Anpassning för fler målgrupper med fokus på de som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden
  • Fördjupad effektmätning – på individ- och samhällsnivå
  • Nationell referensgrupp med fastighetsbolag, myndigheter, kommuner med flera
  • Fördjupad samverkan med medverkande aktörer
  • Metodutveckling av förberedande insatser inför praktik, studier och arbete
  • Etablering av TalangAkademin på sju nya platser inom två år

Samverkanspartners är:

Stockholm Stad, Helsingborg stad, Göteborg stad, Sundbyberg stad, Huddinge kommun. ABF Stockholm och Skandias stiftelse Idéer för livet.