ESF – projekt InstegsAkademin

Vi har parallellt med vår befintliga verksamhet beviljats ESF-medel för ett tvåårigt projekt från och med 1 september 2023. (Instegsakademin) som fokuserar på vidareutveckling av arbetsmetoder på instegsnivå tillsammans med Sundbybergs Stad och Skandias stiftelse Idéer för livet.