ESF – projekt InstegsAkademin

Vi har parallellt med vår befintliga verksamhet beviljats ESF-medel för ett tvåårigt projekt från och med 1 september 2023. (Instegsakademin) som fokuserar på vidareutveckling av arbetsmetoder på instegsnivå tillsammans med Sundbybergs Stad och Skandias stiftelse Idéer för livet.

För mer information kring projektet går det bra att kontakta
Jonna Lidmark, Projektledare
tel. 076-639 63 75 eller via mejl: jonna.lidmark@talangakademin.se