Varför finns TalangAkademin?

Sverige har på drygt hundra år utvecklats till ett av världens mest välmående länder. Många svenskar tar sin höga levnadsstandard för givet, men faktum är att de senaste åren är det allt fler som inte lyckas komma in på arbetsmarknaden. De individerna saknar både den ekonomiska trygghet och sociala gemenskap som ett arbete innebär. Risken är stor att människors som hamnar i en sådan situation förlorar det självförtroende och den framtidstro som behövs för att på egen hand kunna skaffa sig ett jobb. Långtidsarbetslöshet leder lätt till en känsla av social exkludering som i sin tur ökar risken för psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. En sådan utveckling drabbar inte bara de som hamnar utanför samhällets skyddsnät utan ökar också segregering och otrygghet bland alla boende i utsatta områden.

TalangAkademin strävar efter att ge fler möjlighet att känna sig inkluderade i samhället genom att få vara en uppskattad resurs för det lokala näringslivet. Vi ger människor chansen att i handling bevisa både för sig själva och potentiella arbetsgivare att de har förmågor och kunskaper som gör dem attraktiva att anställa.

Vi drivs av tron att alla människor innerst inne vill vara delaktiga och ta ansvar

TalangAkademin vill bidra till att fler människor kommer i arbete och kan försörja sig själva. Vi är övertygade om att de flesta människor innerst inne vill bidra till och vara en del av samhället –  om bara möjligheten finns. Steget till det första jobbet kan många gånger vara stort. Inte minst för de som står långt ifrån arbetsmarknaden och upplever sig socialt exkluderade. Några har en tydlig målbild av vad de vill bli, men vet inte hur den ska förverkligas. Andra har en gedigen utbildning, men behöver bli bättre på svenska och förstå svensk kultur och arbetssätt. Vissa ungdomar måste få en extra uppmuntrande knuff för att våga ta första steget in i arbetslivet. Att få chansen att vara delaktig i samhället ger inte bara många ett bättre liv – det lönar sig även samhällsekonomiskt. Läs även om den samhällsnytta TalangAkademin bidrar till här.

Talangen Delzar berättar om sin Talangresa som började med en validerad praktik som via vårt samarbete med Jobbentrén resulterade i ett jobb på Scandic Hotel i köket. Här berättar han själv sin historia.