Vem kan bli praktikant?

TalangAkademins praktikanter får möjlighet att med hjälp av validerad praktik ta kontrollen över sin egen situation, bli sedda och bekräftade som individer och få dokumenterade arbetsmeriter som ger ökade förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden.

Deltagare i vårt praktikprogram behöver vara över 18 år och bo i det område där TalangAkademin har sin verksamhet. Därutöver krävs att man är inskriven på Arbetsförmedlingen och får praktiken godkänd av Arbetsförmedlingen, i annat fall finns risken att praktikanten förlorar sitt försörjningsstöd.

Bor du på en av de orter där vi är verksamma och vill bli praktikant? Fyll kontaktformuläret här. Så kontaktar vi dig!

Se filmen om Morgan som gör sin praktik på Fastighets AB Förvaltaren: