Initiativtagare till TalangAkademin

TalangAkademin agerar som en möjliggörare genom att arbeta i gränslandet mellan civilsamhället, näringslivet och offentliga sektorn. För att kunna bidra till ett tryggare och mer välmående närsamhällen runt om i Sverige behöver vi samarbeta nära en rad olika aktörer.

Fram till juni 2021 medfinansieras konceptet av Tillväxtverket samt ledande fastighetsbolag där Fasticon AB är konceptägare.

Initiativtagare i Sundbyberg är: Fastighets AB Balder, Fastighets AB Förvaltaren, Järntorget, Wallenstam AB och Wåhlin Fastigheter.

Initiativtagare på Frölunda Torg är: Skandia Fastigheter.

Initiativtagare i Huddinge är: Fastighets AB Balder, Fabege, Huge Fastigheter, Huddinge Samhällsfastigheter, H2M och Vincero.