Vill du bli samarbetspartner med oss?

TalangAkademin är ett jobbskaparkoncept mellan arbetsmarknadens parter, med stöd från Tillväxtverket och ledande fastighetsbolag. Fasticon AB är konceptägare. Som partner till TalangAkademin får du möjlighet att ta ett socialt ansvar och bidra till ett fungerande närområde. För när människor har jobb och känner sig delaktiga utvecklas samhället, företagandet och demokratin.

Det är enkelt att vara partner till oss!

Det är enkelt att vara partner till oss då vi har koordinatorer som tar hand om kontakten med talangerna och söker upp arbetsgivare som kan erbjuda praktikplatser. Ta gärna en kontakt med oss så berättar vi mer!