Övriga samarbetspartners

Talangakademin samarbetar med ett flertal offentliga aktörer utöver kommun och arbetsförmedlingen. Som exempel är samordningsförbund, landsting, försäkringskassan, polisen och socialtjänsten. Lokala ideella föreningar och organisationer är också viktiga samarbetspartners för TalangAkademin. Vi har även andra partners som vi värdesätter starkt och som har varit otroligt viktiga för TalangAkademin vid uppstart och etablering. Det är Tillväxtverket som vi har en medfinansiering från samt Skandias Stiftelse Idéer för livet som vi arbetar tätt tillsammans med. Vid juridiska frågor anlitar vi HWF Advokater AB för rådgivning.