Forskning & utvärderingsrapport

Den operativa verksamheten inom CentrumAkademin Frölunda Torg startade den 1 oktober 2017. Av de 65 individer som påbörjat en praktik inom CentrumAkademin är det 39 (60%) som genomfört hela praktiken.

Det är viktigt att komma ihåg att personer som omfattas i rapporten har haft olika förutsättningar. Tiden utan arbete har varierat från tre månader till tio år. Vissa har helt saknat tidigare arbetslivserfarenhet, varit långtidssjukskrivna eller omfattas av insats efter insats och därmed tappat tron på sig själv och tron på att kunna komma till egen försörjning.

Utvärderingen som redovisas i rapporten är genomförd av Serus AB, ett oberoende effektutvärderingsföretag känt för sitt arbete med Social return on investment (SROI). Utvärderingen av CentrumAkademin innefattar följande tre mätmetoder:

  • Utvärderingsenkät praktikanter
  • Telefonintervjuer slumpmässigt urval praktikanter
  • Telefonintervjuer handledare

Här kan du läsa och ladda ned rapporten.

Utvärderingsrapport

Hur ett köpcenter kan vara navet för socialt ansvar! En forskningsrapport om CentrumAkademin (en del av TalangAkademin) på Frölunda Torg.

Denna rapport är en populärversion av forskningsrapporten: Värdeskapande partnerskap för social inkludering – Fastighetsbranschens roll i byggande gemensamt värde och samhällspåverkan i särskilt utsatta områden. En forskningsrapport om Frölunda Torg och Vivalla. Författaren till forskningsrapporten är Ingrid Stigzelius Ekon. Dr Handelshögskolan i Stockholm, Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) Department of Marketing Strategy. Susanna Sweet, Docent, Handelshögskolan i Stockholm var projektledare och Tommy Borglund, Ekon. Dr. Örebro Universitet var projektmedarbetare. Rapporten är utgiven av Misum, Stockholm School of Economics Sweden.

Här kan du ladda ned rapporten!