KAMSO

Skandias Stiftelse Idéer för livet är en initiativtagare till TalangAkademin sedan starten 2017. De stödjer olika projekt och verksamheter som arbetar förebyggande för barn och unga och stärker deras sociala utveckling och självkänsla. TalangAkademin är en metodutvecklingspartner till Idéer för livet och där bland annat vi får stöd i effektmätningsmetoder samt har tillgång till KAMSO (Kalkylverktyg för insatser riktade mot social utsatthet) framtaget tillsammans med Umeå Universitet. 

KAMSO-modellen använder nationella registerdata för att göra en så kallad kostnadseffektivitetsanalys. Den jämför hur livsloppet ser ut om en individ får en viss insats med hur livsloppet blir utan denna insats. I KAMSO jämförs livsloppen i två avseenden, dels de ekonomiska effekterna av en insats, och de livskvalitetsrelaterade effekterna. Här kan du läsa mer om KAMSO!

Under 2021 har vi räknat fram samhällsvinsten i KAMSO och här kan du läsa mer om resultatet av våra insatser.