Resultat av våra insatser

Under 2023 träffade och kartlade vi närmare 400 personer i Huddinge, Frölunda Torg, Gottsunda, Gränby och Sundbyberg. Samhällsvinsten uppgick till 130 miljoner (127 650 000) kronor enligt uträkning i KAMSO (kalkylverktyg för sociala insatser). Räknat på de 111 av 145 personer som gick vidare till arbete efter en avslutad insats av oss. Här kan du läsa mer om resultatet från 2023.

Se även resultaten från verksamhetsåren 2022 och 2021. Under åren 2021 – 2023 uppgick samhällsvinsten till hela 347 miljoner kronor enligt beräkningar i KAMSO.