Initiativtagare, våra hjältar!

Våra initiativtagare är våra hjältar som gör TalangAkademin möjlig. Det är oftast fastighetsbolag tillsammans med näringslivet som spelar en avgörande roll i att skapa en ljusare framtid för många.

Nyttan för er som initiativtagare

Som initiativtagare bidrar ni till ett starkare och mer inkluderande samhälle och bättre bostadsområden som ökar attraktiviteten för nuvarande och potentiella hyresgäster. Ett starkt bidrag till både samhälle och er CSRD-rapport.

Nyttan för närområdet

Ökad samhällskänsla, större sammanhållning och mer välmående närsamhällen gör bostadsområden där vi finns tryggare och mer attraktiva för boende och besökare, genom att skapa hopp och nya möjligheter som skapar framtidstro.

Nyttan för Samhället

Att fler får möjlighet att närma sig arbetsmarknaden minskar utanförskapet och ökar tryggheten – en ovärderlig investering i samhällets framtid som ger många en bättre och meningsfullare vardag. Under åren 2021 – 2023 sparade TalangAkademin in 347 miljoner för samhället. (beräknat i KAMSO -kalkylverktyg för sociala insatser som vi tillgång till 2021)

Hur funkar det?

Vi på TalangAkademin sköter allt det praktiska, från kontakt med praktikmottagare och talanger till administration, uppföljning och validering.

Initiativtagarna

Initiativtagare, oftast fastighetsbolag, är avgörande för TalangAkademins framgång, genom finansiering som bidrar till trygga och välmående närsamhällen där alla ges möjlighet att utvecklas. Här kan du läsa om vilka som är initiativtagare till TalangAkademin idag. Fastighetsbolagen vill även att de boende ska ha ett arbete med fokus på att vara självförsörjande. Det gynnar alla i området.

Praktikmottagarna

Praktikmottagarna är noggrant utvalda för att matcha talangernas kompetens och behov. De är centrala för att ge talangerna chansen att visa och utveckla sina färdigheter i en verklig arbetsmiljö för att närma sig arbetsmarknaden.

Talangerna

Talanger är alla som deltar i praktik genom TalangAkademin. Vi benämner dem för talanger då vi anser att varje människa besitter någon form av talang och att sedda bekräftade människor växer.

Validering

Talangens kompetens och lärande valideras löpande under praktikperioden vilket ger en snabb bekräftelse på vad man kan och samtidigt flyttar fokus från det man inte kan eller saknar. Läs mer om hur valideringen går till här!

Nästa steg

Vill ni vara med som initiativtagare på någon av de orter där vi finns idag eller diskutera möjligheterna att starta upp på er ort? Ta kontakt med stigge.backman@talangakademin.se för en vidare dialog.