Initiativtagare

TalangAkademin arbetar med validerad praktik för att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden till ett arbete med stora samhällsvinster som följd. Konceptet finns i gränslandet mellan civilsamhället, näringslivet och offentliga sektorn, för att kunna bidra till ett tryggare och mer välmående närsamhällen behöver vi samarbeta nära en rad olika aktörer. Grundare av TalangAkademin Ekonomisk Förening är Byggmästare Anders J Ahlström och Stig-Arne Bäckman Inspero AB.

Konceptet finansieras av ledande fastighetsbolag på de orter där TalangAkademin är etablerade. Byggmästare Anders J Ahlström är en nationell stödpartner. Föreningens styrelse utgörs av ordförande Tomas Bergström, VD, Byggmästare Anders J Ahlström, Stig-Arne Bäckman, grundare av TalangAkademin, Minna Hellman, hållbarhetsstrateg Konsumentföreningen Stockholm och Frida Åkerblom CFO, Byggmästaren Anders J Ahlström.

Initiativtagare i Sundbyberg är: Fastighets AB Balder, Fastighets AB Förvaltaren, Wallenstam AB i ett nära samarbete med Sundbybergs stad.

Initiativtagare på Frölunda Torg är: Skandia Fastigheter i ett nära samarbete med Göteborgs stad.

Initiativtagare i Huddinge är: Fabege, Huge Bostäder AB, HSB Södertörn, Huddinge Samhällsfastigheter, Vincero i ett nära samarbete med Huddinge kommun.

Initiativtagare i Uppsala är: Uppsalahem och Uppsala kommun.

Initiativtagare till TalangAkademin Ekonomisk förening och i ett nära samarbete är även Skandias Stiftelse Ideér för livet.

I Fabeges film om TalangAkademin är Winnie Mukaru (koordinator) och Stigge Bäckman med.