Fastighetsägare

Offentliga sektorn får allt mindre resurser och klarar därför främst att erbjuda personer som är långt ifrån arbetsmarknaden olika former av försörjningsstöd. Långtidsarbetslöshet kan leda till psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet som i sin tur ökar segregering och otrygghet. Det leder i sin tur till förlorad tillväxtpotential i utsatta områden. 

Fastigheter i de områden som drabbas av en sådan utveckling blir allt svårare att hyra ut och tappar över tid i marknadsvärde Samtidigt kan fastighetsägarna inte flytta verksamheten; fastigheter står kvar där de byggdes. En fastighetsägares lönsamhet och fastigheternas värdeutveckling är följaktligen starkt kopplat till i vilken grad närsamhället upplevs som tryggt och välmående. Det gör att allt fler fastighetsägare aktivt vill bidra till och påverka den lokala utvecklingen i positiv riktning i nära samarbete med kommunerna.

TalangAkademin erbjuder ett socialt hållbarhetskoncept i vilket det finns utrymme för flera fastighetsägare att gå ihop och agera lokala initiativtagare och partners. TalangAkademin har som icke-vinstdrivande organisation den trovärdighet, erfarenhet och de relationer som krävs för att i nära dialog med kommun och arbetsförmedling framgångsrikt etablera och genomföra konceptet.

Är du fastighetsägare och vill veta mer om TalangAkademin? 

Kontakta Linus Warrenstein, 073 – 334 36 24, linus.warrenstein@talangakademin.se