Kommun och stad

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde där även kommunerna och stadsdelarna har ett ansvar för att utveckla och genomföra lokala arbetsmarknadsinsatser, inte minst för unga, långtidsarbetslösa och nyanlända. Sveriges kommuner arbetar även på ett brett plan med olika arbetsmarknads- och näringslivsfrågor för att skapa ett gynnsamt företagsklimat som i sin tur genererar jobb, tillväxt och välfärd.

Kommuner och städer har ett särskilt ansvar att tillsammans med samarbetspartners utveckla kompletterande arbetsmarknadsinsatser för de grupper som behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Det förutsätter att kommunernas egna arbetsmarknadsprojekt och övriga insatser i samarbete med föreningar och organisationer är koordinerade. Det genererar på sikt involverade aktörer med tydliga roller och ansvarsområden. 

TalangAkademin är en sådan kompletterande insats till ordinarie arbetsmarknadsåtgärder. Kommuner får ta del av fördelarna av att TalangAkademin ger fler chansen till egen försörjning. Bland annat bidrar det till ökade skatteintäkter och minskade kostnader för olika former av bidrag.

Arbetar du inom kommunen och vill veta mer om TalangAkademin? 

Kontakta Linus Warrenstein, 073 – 334 36 24, linus.warrenstein@talangakademin.se