Partners till TalangAkademin

TalangAkademins finansiering sker på två nivåer; lokalt och nära våra olika projekt där aktörer, oftast fastighetsbolag, stödjer verksamheten på den aktuella orten. Samt centralt och övergripande där nationella partners stödjer hela föreningen, den finansieringen används till att utveckla och expandera verksamheten.

TalangAkademin Ekonomisk Förening välkomnar nya medlemmar och nationella partners. Följande företag är nationell partner till TalangAkademin:

Regional partner till TalangAkademin

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har tecknat avtal med TalangAkademin som arbetar för att erbjuda meningsfulla praktikplatser till människor som står långt från arbetsmarknaden. Avtalet gör KfS till regional partner, och som ägare till Coop är avsikten att kunna erbjuda fler praktikplatser i butikerna.

KfS äger Coop-butikerna i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala, och har sedan tidigare ett nära samarbete med TalangAkademin. Hittills har Coop i Bromma, Huddinge, Sundbyberg, Danderyd och Vinsta tagit emot praktikanter från många olika länder. Flera av talangerna har också fått anställning i olika former.

Som regional partner kommer KfS och Coop Butiker & Stormarknader som driver butikerna, att arbeta för att skapa fler praktikplatser i hela sitt område.Det är ett naturligt steg för oss att gå in som regional partner, säger Lars Ericsson, vd för KfS. Vi delar samhällsintresset och ser det som en win-win-situation. För den enskilde individen, för samhället i stort och för oss som företag, med ett återkommande kompetensbehov.