Övriga samarbetspartners

Talangakademin samarbetar med ett flertal offentliga aktörer utöver kommun och arbetsförmedlingen. Som exempel är samordningsförbund, landsting, försäkringskassan, polisen och socialtjänsten. Lokala ideella föreningar och organisationer är också viktiga samarbetspartners för TalangAkademin. Vi har även andra partners som vi värdesätter starkt och som har varit otroligt viktiga för TalangAkademin vid uppstart och etablering.

Skandias stiftelse Idéer för Livet

TalangAkademin har ett nära samarbete med Skandias Stiftelse Idéer för livet sedan 2017 bland annat gällande effektmätning och forskning samt KAMSO. KAMSO är ett kalkyleringsverktyg för insatser mot social utsatthet och som fungerar som ett beslutstöd för förebyggande insatser. KAMSO kan också i efterhand beskriva effekter av en insats, ett projekt eller arbetssätt.

Nordisk Valideringsforum

Validering genomför vi enligt OCN-metoden i nära samarbete med Nordisk Valideringsforum. Det är ett slags certifieringsinstitut, med en vedertagen metod för kvalitetssäkring. OCN-metoden (Open College Network), som idag är den mest utvecklade och använda metoden för validering av kompetenser i Sverige (och Storbritannien).

Vi samarbetar med Jobbland – som ger fler möjligheter till våra arbetssökande!

Vi på TalangAkademin är glada att meddela att vi har ett samarbete med Jobbland. Genom detta samarbete kommer vi att kunna erbjuda ännu bättre möjligheter för våra talanger och stödja dem på deras väg mot arbetsmarknaden.

Vi kommer att kunna hänvisa våra talanger till att söka jobb via Jobbland som erbjuder ett brett utbud av jobbmöjligheter och är en pålitlig partner i att matcha rätt kandidat med rätt arbetsgivare.

Samtidigt kommer Jobbland att hänvisa personer som behöver stärka sina färdigheter och förbereda sig bättre för arbetsmarknaden till oss på TalangAkademin. Hos oss får dessa individer möjlighet att närma sig en anställning genom en praktik med validering, vilket hjälper dem att utveckla de kompetenser som krävs för att lyckas i sina framtida yrkesroller.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Jobbland och stödja våra talanger och arbetssökande på deras väg mot en framgångsrik karriär. Ett win-win samarbete helt enkelt!

Här kan ni läsa om Peter en talang som genomfört en praktik med validering genom oss på TalangAkademin som blivit intervjuad av Jobbland:
https://jobbland.se/arbetsliv/praktikplats-genom-talangakademin

Samarbete med Jobbentrén sedan 2021

Jobbentrén hjälper företag att anställa, behålla och utveckla nyanlända talanger genom noggrann rekrytering, kontinuerlig coachning av nyanställda och stöd till arbetsgivare. Målet är att nyanlända ska utvecklas på jobbet och integreras i samhället, samt att skapa fler inkluderande arbetsplatser där arbetsgivare kan attrahera och utveckla nyanlända talanger.

Jobbpartnerskap med Stockholm Stad

Vi har inlett ett jobbpartnerskap med Stockholms Stad 2021. Det innebär bland annat:

  • Dialog kring anpassning av utbildningar
  • Stöd i rekrytering och matchning
  • Möjlighet att delta på handledarutbildning

Nytt samarbete med Asuria 2023

Vi har under 2023 inlett ett samarbete med Asuria. Genom gemensamma kontaktytor når vi fler deltagare och kan bredda vår insats för att matcha olika företags kompetensbehov bättre.

Samarbetspartners HWF Advokaterna

Vid juridiska frågor anlitar vi HWF Advokater AB för rådgivning.

Samarbetspartners Simple Sign

Vi har under 2024 inlett ett avtal med Simple Sign gällande digital dokumenthantering och signaturer.
För att kvalitetssäkra hanteringen av dokument och signaturer, läs mer om Simple Sign här!