Idéer för livets ”Prio Tio”

Vi är en del av Idéer för livets PrioTio!

I 35 års tid har Skandias stiftelse Idéer för livet arbetat för barnens bästa. Därför lanserar stiftelsen nu samlingen Prio Tio – samhällsinvesteringar för ökad trygghet och hälsa för barn och unga i vilken stiftelsen, tillsammans med forskare och partners, visar hur Sverige kan vända utvecklingen. Alla exempel bygger på beprövad metodik och ger redan idag mätbara positiva resultat. TalangAkademin är en av de tio goda exempel på organisationer som är med Prio Tio för att öka tryggheten och hälsa bland barn och unga. Exempel som hela samhället kan lära sig av. Vi är stolta över att vara en del av Prio Tio. Här kan du ladda ned och läsa foldern Prio Tio samt även läsa mer på www.idéerforlivet.se.

TalangAkademin har ett nära samarbete med Skandias Stiftelse Idéer för livet sedan 2017 som en metodutvecklingspartner med bland annat gällande effektmätning och forskning och KAMSO. KAMSO är ett kalkyleringsverktyg för insatser mot social utsatthet och som fungerar som ett beslutstöd för förebyggande insatser.