Väla

Väla – Helsingborg

CentrumAkademin i Väla är en verksamhet som ger arbetssökande i Väla med närområde chansen att få yrkeserfarenhet genom praktik inom butiker, caféer, restauranger, lager och bygg- och fastighetsbranschen. Det finns också möjlighet för praktik inom andra yrken. CentrumAkademin vill i ett nära samarbete med lokala fastighetsägare och kommunen vara med och bidra till ett samhälle där alla invånare i Väla med närområde har ett arbete att gå till och väljer att bo i kommunen. Initiativtagare till CentrumAkademin Frölunda Torg är Skandia Fastigheter

Initiativtagare och samarbetspartner i Väla