Vi vill skapa ett tryggare och mer välmående närsamhälle runt om i Sverige

Vi ger dig långt från arbetsmarknaden chansen att ta ett steg närmare ett jobb

Vi utgår ifrån människors styrkor och förmågor

Människors talang är osynlig ända tills de får chansen att visa den

TalangAkademin vill skapa tryggare och mer välmående närsamhällen runt om i Sverige. Det genom att ge boende som är långt ifrån arbetsmarknaden chansen att bli en uppskattad resurs för det lokala näringslivet och på så vis ta ett steg närmare en anställning. Kärnan i TalangAkademins verksamhet är en praktik med validering. Arbetet görs i nära samverkan med fastighetsägare, kommun, arbetsförmedling och det lokala näringslivet. Vår verksamhet vänder på perspektiven genom att fokusera på människors

styrkor och förmågor, inte deras svagheter och brister.Vår praktik med validering motverkar social exkludering och inger hopp och kraft genom att i små steg dokumentera och synliggöra praktikanternas lärande, kunskaper och kompetenser. TalangAkademin hjälper människor att få bevis på sin kompetens, etablera personliga relationer till potentiella arbetsgivare och sist men inte minst; få den motivation och det självförtroende som behövs för att på egen hand skaffa sig ett jobb.