Här finns vi

       

Frölunda

       

Huddinge

       

Sundbyberg

       

Väla

Vår process

Hitta talangerna

Det kan ske via partners som Arbetsförmedlingen, kommunen och Fryshuset, samverkan med fastighetsföretag och föreningar eller via sociala medier och olika evenemang.

Kartläggning

Vi går bland annat igenom den sökandes bakgrund, erfarenhet, utbildning och önskemål.

Matchning

Vi matchar den sökandes kompetens och möjligheter med företagens behov och förutsättningar för att skapa en praktikplats. Under praktiktiden validerar vi praktikantens kunskaper, kompetenser och färdigheter.

Praktik

Med valideringen som grund för vi en löpande dialog med både praktikant och arbetsgivare. Under praktiktiden dokumenterar vi och synliggör praktikantens kunskaper, kompetenser och färdigheter.

Anställning

Vi gör en utvärdering tillsammans med praktikant och arbetsgivare, med syftet att hitta ett fast jobb eller annan anställningsform hos praktikantgivaren eller annan arbetsgivare. Vi hjälper även till med åtgärder, stöd och förutsättningar för att anställa.

Kompetensutveckling

Vi erbjuder stöd av koordinator med uppföljning, introduktionsutbildning, kompetensutvecklingsplan, utbildning av arbetsgivarens handledare och personal samt individ- och företagsanpassade utbildningar för talanger.

       

TalangAkademin på facebook

               
               

Partners