Pressnyheter

2021-02-27

Talangakademin vinner priset ”Årets Mångfaldsföretag 2020”!

TalangAkademin är stolt vinnare av priset ”årets mångfaldsföretag 2020” som delades ut på den digitala galan Recruitment Award den 27 maj.  Vi är en pusselbit för att skapa tryggare och mer välmående närsamhällen och är väldigt stolta att vårt arbete uppskattas och belönas med detta fina pris, säger Stigge Bäckman Initiativtagare till TalangAkademin.

Galan Recruitment Awards syftar till att samla branschen som består av rekrytering, bemanning, konsulting- och gig-bolag i Sverige. Syftet med Galan är att uppmärksamma bolag som under 2020 gjort en särskild insats.

Juryns motivering till priset Årets Mångfaldsföretag
TalangAkademin strävar efter att ge fler möjlighet att känna sig inkluderade i samhället oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, ras, etnicitet eller ekonomisk ställning.Verksamheten ger människor chansen att i handling bevisa både för sig själva och potentiella arbetsgivare att de har förmågor och kunskaper som gör dem attraktiva att anställa. Under 2020 träffade TalangAkademin över 950 personer som matchades vidare till en validerad praktik, av dessa gick 56 procent vidare till arbete eller studier. Ända från starten 2017 har forskning och effektmätning varit viktiga delar av konceptet, med samarbeten med Linköpings Universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Serus, m. fl. Rapporter har lyft både framgångsfaktorer och brister som utvecklat och förfinat konceptet ytterligare”

Stigge Bäckmans tacktal:
”Det här priset är avgörande, för att man måste bli sedd för det man gör. Det är så många eldsjälar i vårt samhälle som blir askhögar om dom inte blir sedda, helt i onödan. Att få bekräftelse som individer gör skillnad. Då vågar vi tänka nytt och göra nya saker. Vi har faktiskt inte tänkt färdigt. Detta är bara början. Stort tack att vi fick detta fina pris. Det inspirerar oss i vårt fortsatta arbete”

Stigge Bäckman,Initiativtagare 
Tel 070-661 02 85
stigge.backman@talangakademin.se

www.talangakademin.se

TalangAkademin startade 2017 med syftet att bidra till att fler människor kommer i arbete och kan försörja sig själva. TalangAkademin har idag verksamhet i Sundbyberg, Frölunda Torg och Huddinge. TalangAkademin är ett icke vinstdrivande komplement till offentliga sektorns aktörer och samarbetar nära både kommun, stad och Arbetsförmedlingen. Vid etablering på nya orter är lokala fastighetsägare initiativtagare och huvudfinansiärer. Samverkar idag med följande aktörer Fastighets AB Balder, Wallenstam AB, Järntorget, Wåhlin Fastigheter, Fastighets AB Förvaltaren, Skandia Fastigheter, Huge Bostäder, Vincero, Huddinge Samhällsfastigheter, Fabege, H2M, AJA Holding AB och Skandia -Idéer för livet.

2021-05-05 Nyhet från TalangAkademin

Nominerade till Årets Mångfaldsföretag 2020

Vi är stolta att vara en av de tre finalisterna som är nominerade till ”Årets Mångfaldsföretag” av Branschen Vinnare kommer att utses den 27 maj. Här kan ni läsa om alla finalisterna!

2021-03-17 Nyheter från TalangAkademin

TalangAkademin nominerade till GötaPriset 2021

Sjutton utvecklingsprojekt nominerade till GötaPriset

GötaPriset tilldelas Sveriges bästa utvecklingsprojekt som bidrar till en bättre välfärd. Det är öppet för alla kategorier av utförare – offentliga, privata eller idéburna. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är lika välkomna. Det viktiga är resultatet: en bättre verksamhet för de pengar vi gemensamt satsar på välfärd och ett väl fungerande samhälle.

källa: kvalitetsmassan.se/utmarkelser/gotapriset/

Vinnaren av GötaPriset utses av en jury bestående av:

Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, Per-Arne Andersson, direktör Sveriges Kommuner och Landsting, Mats Deleryd, vd för SIQ, Anders Danielsson, landshövding Länsstyrelsen i Västra Götaland, Susanne Rappmann, Biskop Svenska Kyrkan och Henrik Edman, direktör Kvalitetsmässan.

GötaPriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på 100 000 kronor.

– Vi är både glada och stolta över nomineringen! Det är ännu en bekräftelse på att vi gör rätt insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden, säger Linus Warrenstein som är verksamhetsansvarig på TalangAkademin.

Nominerat projekt kommer att presenteras på Kvalitetsmässan den 16-18 november på Svenska Mässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

Bakom GötaPriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Svenska Kyrkan. Läs mer om de nominerade här!

2021-03-17 Nyheter från TalangAkademin

Nu erbjuder vi språkverktyget Lingio

Vi erbjuder nu språkverktyget Lingio till alla våra talanger som gör en praktik med en validering. Lingio är både underhållande och enkelt att använda. För oss är det en självklarhet att alla människor ska kunna verka och etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Genom vårt samarbete med Lingio ges våra talanger möjlighet till fördjupad och potentiellt påskyndad språkutveckling. Såväl inför, under och efter avslutad praktikperiod. Självklart följer vi också upp utifrån ett individperspektiv hur talangerna ser på insatsens värde och betydelse.

”För oss möjliggör detta samarbete ännu en värdefull kompetenshöjande insats för våra talanger säger Linus Warrenstein verksamhetschef på TalangAkademin”

Lingio erbjuder yrkessvenska för många olika branscher med tusentals relevanta språkövningar. Det ingår även en AI-kamera för att fotografera objekt eller texter och få dem översatta till önskat språk. Det öppnar upp för fler som är språksvaga att genomföra en praktik via oss som i slutändan resulterar till att vi kan hjälpa ännu fler på vägen mot ett arbete.

2020-12-28 Pressmeddelande från TalangAkademin

TalangAkademin blir Ekonomisk Förening med Byggmästare Anders J Ahlström som initiativtagare och nationell partner

Inom Byggmästaren har vi ett stort samhällsintresse och vi fokuserar på sådant som gör skillnad på riktigt. TalangAkademin är ett fantastiskt koncept som framgångsrikt hjälper människor från utanförskap till arbete med enorma samhällsvinster som följd. Som en av initiativtagarna till TalangAkademin Ekonomisk Förening är det naturligt även för Byggmästaren att gå in som en nationell partner. Vi tackar de fastighetsbolag som stödjer TalangAkademins lokala projekt, hoppas på fler sådana och uppmuntrar fler att bli medlemmar i föreningen och helst också nationella partners”, säger Styrelseordförande Tomas Bergström.

Byggmästare AJ. Ahlström – nationell partner till TalangAkademin

Byggmästaren är ett svenskt investeringsbolag, noterat på First North, som investerar långsiktigt i mindre och medelstora företag, såväl noterade som onoterade. TalangAkademin har sedan 2018 haft Fasticon AB, ett av Byggmästarens bolag, som konceptägare där bland annat entreprenören Jonas Gustavsson var en drivande kraft. Inför 2021 flyttas verksamheten till ekonomisk förening för att ytterligare tydliggöra det ideella syftet och att inga vinstintressen finns. Målet är att bygga en fortsatt stabil utveckling av konceptet och som även inkluderar nyetableringar på fler orter runt om i Sverige.

– Ca 50% av alla de talanger vi validerar genom praktik går vidare till ett arbete eller studier, vilket är ett fantastiskt resultat. Vår ambition framöver är att utveckla och digitalisera konceptet ännu mer för att möjliggöra fler individer som står långt från arbetsmarknaden att komma närmare ett jobb, säger Linus Warrenstein verksamhetsansvarig på TalangAkademin.

I styrelsen för den ekonomiska föreningen finns följande representanter:

 • Styrelseordförande Tomas Bergström VD, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB.  
 • Andreas Lindenhierta CFO, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB.
 • Stig-Arne Bäckman, initiativtagare med 40 års erfarenhet av validerad praktik och grundare av flera liknande koncept

I kombination med ordinarie verksamhet har TalangAkademin även blivit beviljad medel från ESF under en tvåårsperiod. Projektet ger möjlighet att under två år utveckla nya moment och verktyg för att underlätta insteg på arbetsmarknaden. 

Är du intresserad att bli initiativtagare eller partner till oss, låt oss berätta mer! Ta en kontakt med verksamhetsansvarig Linus Warrenstein för en vidare dialog, se kontaktuppgifter här.

Byggnyheter.se skriver om nyheten att Byggmästare Anders J Ahlström går in som nationell partner här.

2020-12-22 Skandias rapport om ungas välmående

Ungas välmående– en viktig sak för oss!

För lite drygt en vecka sedan släppte Skandia en rapport om ungas välmående och framtidstro. Det är tung läsning att se så många unga i Sverige mår så dåligt och att svenska ungdomar dessutom mår sämst i hela EU.

I rapporten presenteras fakta från en rad studier och analyser och framför allt fem åtgärder för att vända trenden. Det finns tydliga faktorer som avgör en ung persons hälsa och välbefinnande vilket synliggörs i rapporten. I rapporten lyfts även flera goda exempel som gör skillnad och vi är mycket stolta att vi på TalangAkademin är med och förebygger och bidrar till att göra skillnad.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att få unga att må bättre. Vi behöver alla tillsammans – offentliga sektorn, näringslivet, och civilsamhället – mobilisera våra resurser för att med gemensam kraft öka ungas välmående och framtidstro. Vi står bakom att ingen ung person ska få växa upp utan en tro på sig själv!

Läs hela rapporten här!

2020-12-03 Nyheter TalangAkademin

Nya utvecklingsmöjligheter

TalangAkademin har beviljats ESF medel nationellt för programområde två – ”Fler i arbete”. Projektet ger möjlighet att under två år utveckla nya moment och verktyg för att underlätta insteg på arbetsmarknaden.

Huvudmoment i ansökan:

 • Utvecklingen av ”Jobbstigar”.
 • Utveckling av korta digitala instegsutbildningar anslutna till validering och befintliga program.
 • Anpassning för fler målgrupper med fokus på de som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden.
 • Fördjupad effektmätning – på individ- och samhällsnivå.
 • Planlagt för forskning.
 • Nationell referensgrupp med fastighetsbolag, myndigheter, kommuner med flera.
 • Fördjupad samverkan med medverkande aktörer.
 • Metodutveckling av förberedande insatser inför praktik, studier och arbete.
 • Etablering av TalangAkademin på sju nya platser inom två år.

Samverkanspartners är:

Stockholm Stad, Helsingborg stad, Göteborg stad, Sundbyberg stad, Huddinge kommun. ABF Stockholm och Skandias stiftelse Idéer för livet.

2020-11-17 debattartikel Dagens Samhälle

Tillsammans kan vi ge fler människor arbete

Några av våra initiativtagare/fastighetsbolag som vi arbetar med på TalangAkademin har publicerat en debattartikel kring vårt arbete. Budskapet är att vi tillsammans kan ge fler människor möjligheten att komma ut i arbete via en validerad praktik. Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle här.

2020-11-13 artikel från Svenskt Näringsliv

Förslag om kommunal arbetsförmedling bör skrotas 

I dagarna löper remisstiden ut för en statlig utredning som öppnar för att kommunala leverantörer ska släppas in i Arbetsförmedlingens upphandlingar. Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget. ”Utredaren pekar själv på att lika konkurrensvillkor är omöjligt. Kompetensförsörjning till företagen riskerar att skadas. Kasta förslaget i papperskorgen innan det är för sent”, konstaterar Carina Lindfelt avdelningschef Svenskt Näringsliv.

Läs hela artikeln här!

2020-11-01 Nyhet från TalangAkademin

Barnkonventionen – för barnens bästa 

Att efterleva och stödja Barnkonventionen är ett naturligt led i TalangAkademins sociala hållbarhetsarbete och strävan att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Läs mer här om hur vi arbetar med Barnkonventionen utifrån ett anhörighetsperspektiv.

2020-09-20 Artikel om vår verksamhet i tidningen ”Vårt Huddinge”.

TalangAkademin behöver fler praktikmottagare i Huddinge 

Här skriver den lokala tidningen ”Vårt Huddinge” om vår verksamhet i Huddinge och att vi behöver fler verksamheter som kan ställa upp att ta emot talanger.

Läs hela artikeln här!

2020-11-30 Annons från Skandia-Idéer för livet i Svenska Dagbladet

Från hopplöshet till en framtid!

Många människor får aldrig en chans att komma in på arbetsmarknaden. Men vid TalangAkademin lever hoppet.

– Vi ser människor för deras styrkor – inte brister, säger Stig-Arne Bäckman på TalangAkademin som stöttas av Skandias stiftelse Idéer för livet.

Tuyishime Ndungutse och Stig-Arne Bäckman på TalangAkademin. Foto: Privat och TalangAkademin

Läs hela artikeln här!