Samhällsnytta

TalangAkademin är ett framgångsrikt exempel på hur civilsamhället, näringsliv och offentliga sektorn kan samverka på det sätt som förespråkas i Agenda 2030 (FN:s mål om hållbar utveckling). TalangAkademin tillför en rad olika värden till involverade aktörer och samhället i sin helhet. 

Men viktigast av allt är ändå att vi ger människor som är långt från arbetsmarknaden möjlighet till validerad arbetserfarenhet och en chans att känna sig mer inkluderade i samhället. TalangAkademin ger människor möjlighet att ta ett steg närmare ett arbete, vilket i sin tur leder till att risken för psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet generellt minskar.

Till vänster kan du läsa mer om vilka av FN:s globala hållbarhetsmål TalangAkademin strävar efter att uppnå, hur vi mäter socialt värdeskapande och just nu relevanta rapporter.