Samhällsnytta

TalangAkademin är ett framgångsrikt exempel på hur civilsamhället, näringsliv och offentliga sektorn kan samverka på det sätt som förespråkas i Agenda 2030 (FN:s mål om hållbar utveckling). TalangAkademin tillför en rad olika värden till involverade aktörer och samhället i sin helhet. 

Men viktigast av allt är ändå att vi ger människor som är långt från arbetsmarknaden möjlighet till validerad arbetserfarenhet och en chansen att känna sig mer inkluderade i samhället. TalangAkademin ger dessa människor möjlighet att ta ett steg närmare ett arbete, vilket drastiskt minskar risken för psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet.

Till vänster kan du läsa mer om vilka av FN:s globala hållbarhetsmål TalangAkademin strävar efter att uppnå, hur vi mäter socialt värdeskapande och just nu relevanta rapporter.