Om oss

Vi drivs av tron på att människor vill vara delaktiga

TalangAkademin vill skapa tryggare och mer välmående närsamhällen runt om i Sverige. Det genom att ge boende på orten som är långt ifrån arbetsmarknaden chansen att bli en uppskattad resurs för det lokala näringslivet och på så vis ta ett steg närmare ett jobb. Det sker med hjälp av en dokumenterat framgångsrik metod baserad på praktik med validering hos lokala näringsidkare. Läs mer om vår unika praktik med validering här.

TalangAkademins verksamhet är baserad på en positiv människosyn. Vi utgår ifrån människors styrkor och förmågor –  inte deras fel och brister. Det är vår övertygelse att sedda och bekräftade människor växer och tar mer ansvar för både sig själva och andra i samhället. Läs mer om varför TalangAkademin finns här.

TalangAkademin startade 2017 med syftet att bidra till att fler människor kommer i arbete och kan försörja sig själva. TalangAkademin har idag verksamhet i Sundbyberg, Frölunda Torg och Huddinge, läs mer här. TalangAkademin är ett komplement till offentliga sektorns aktörer och samarbetar nära både kommun, stad och Arbetsförmedlingen. Vid etablering på nya orter är lokala fastighetsägare initiativtagare och huvudfinansiärer. Läs mer om våra initiativtagare och partners här.

ESF medel

TalangAkademin har även beviljats ESF medel nationellt för programområde två – ”Fler i arbete”. Projektet ger möjlighet att under två år (perioden 2021 – 2022) utveckla nya moment och verktyg för att underlätta insteg på arbetsmarknaden.

Huvudmoment i ansökan:

  • Utvecklingen av ”Jobbstigar”.
  • Utveckling av korta digitala instegsutbildningar anslutna till validering och befintliga program.
  • Anpassning för fler målgrupper med fokus på de som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden.
  • Fördjupad effektmätning – på individ- och samhällsnivå.
  • Planlagt för forskning.
  • Nationell referensgrupp med fastighetsbolag, myndigheter, kommuner med flera.
  • Fördjupad samverkan med medverkande aktörer.
  • Metodutveckling av förberedande insatser inför praktik, studier och arbete.
  • Etablering av TalangAkademin på sju nya platser inom två år.

Samverkanspartners är:

Stockholm Stad, Helsingborg stad, Göteborg stad, Sundbyberg stad, Huddinge kommun. ABF Stockholm och Skandias stiftelse Idéer för livet.