Om oss

Vi drivs av tron på att människor vill vara delaktiga.

Vi tror även att de allra flesta av oss vill bidra till ett bättre samhälle vi lever i med både erfarenhet och talang. Men steget till det där första jobbet kan många gånger vara stort, inte minst för nyanlända, ungdomar, människor med funktionsvariation och de som befinner sig utanför gemenskapen. Någon kanske har en dröm, men vet inte hur den ska förverkligas. Någon annan har en gedigen utbildning från sitt hemland, men behöver bli bättre på svenska och förstå svensk kultur och arbetsklimat. Någon kanske behöver en extra knuff för att ta det där första steget in i arbetslivet. För behoven hos företagen finns där, inte minst hos fastighetsbolagen, som står inför nya utmaningar i och med teknikutveckling, digitalisering och människor som går i pension.

Fokus på möjligheter.

Kanske är det så att vi i Sverige tittar för mycket på människors brister och för lite på vad de faktiskt kan. På TalangAkademin fokuserar vi på möjligheterna hos individen där vi sedan parar ihop jobbsökande med företag som kan erbjuda praktikplatser.

Vi gör det inte för att det saknas arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Sverige. Vi gör det som ett komplement – genom att jobba på individnivå och med lokala företag och fastighetsägare. Vi är nämligen övertygade om att alla har allt att vinna på att fler får känna sig delaktiga. Vi lever efter mottot: – Sedda bekräftade människor växer!

Ladda ner broschyr om TalangAkademin