Frölunda Torg

Frölunda Torg

Kan ett köpcentrum vara mer än en kommersiell aktör för konsumtion? Hur tar ett köpcentrum ett samhällsansvar?  2017 skapades CentrumAkademin i samarbete med Skandia Idéer för livet, Frölunda Torg och kommunala aktörer. Syftet var att näringsliv och offentliga sektorn tillsammans skulle bidra och samverka för att inkludera  fler i närsamhället runt Frölunda Torg. Konceptet skapar nya möjligheter för människor att närma sig ett arbete, butikerna får tillgång till att hitta framtida bra arbetskraft och Frölunda Torg Köpcentrum blir en ännu bättre mötesplats som är till för alla.

Initiativtagare till CentrumAkademin Frölunda Torg är Skandia Fastigheter i ett nära samarbete med Göteborgs Stad.

Vill du veta mer om CentrumAkademin vid Frölunda Torg? Kontakta Robin Caneva, tel. 070 – 260 31 01
eller skicka ett mejl till: robin.caneva@skandiafastigheter.se

Robin Caneva platsansvarig koordinator på CentrumAkademin

Initiativtagare till CentrumAkademin Frölunda Torg: