Frölunda Torg

Frölunda Torg

Kan ett köpcentrum vara mer än en kommersiell aktör för konsumtion? Hur tar ett köpcentrum ett samhällsansvar?  2017 skapades CentrumAkademin i samarbete med Skandia Idéer för livet, Frölunda Torg och kommunala aktörer. Syftet var att näringsliv och offentliga sektorn tillsammans skulle bidra och samverka för att inkludera  fler i närsamhället runt Frölunda Torg. Projektet ger arbetsförmedlingen nya möjligheter att få människor i arbete, butikerna får tillgång till att hitta framtida bra arbetskraft och Frölunda Torg Köpcentrum blir en ännu bättre mötesplats som är till för alla. Sedan starten har ca 150 personer genomgått praktik med validering. Studier visar att nästan hälften CentrumAkademin av praktikanterna har gått vidare till ett jobb, läs mer här. Initiativtagare till CentrumAkademin Frölunda Torg är Skandia Fastigheter

Vill du veta mer om CentrumAkademin i Frölunda Torg? Kontakta Rebecka Ottehall rebecka.ottehall@skandiafastigheter.se tel. 070 – 260 31 01