Initiativtagare till TalangAkademin

TalangAkademin arbetar med validerad praktik för att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden till ett arbete med stora samhällsvinster som följd. Konceptet finns i gränslandet mellan civilsamhället, näringslivet och offentliga sektorn och för att kunna bidra till ett tryggare och mer välmående närsamhällen runt om i Sverige behöver vi samarbeta nära en rad olika aktörer. Initiativtagare till TalangAkademin Ekonomiska Förening är Byggmästare Anders J Ahlström, Stig-Arne Bäckman och Linus Warrenstein.

Konceptet finansieras av ledande fastighetsbolag på de orter där TalangAkademin är etablerade och fram till juni 2021 även av Tillväxtverket. Byggmästare Anders J Ahlström är också nationell stödpartner. Under 2021 är förhoppningen att fler medlemmar och nationella stödpartners tillkommer samtidigt som etableringar på nya orter kan bli aktuellt. Föreningens styrelse utgörs av ordförande Tomas Bergström, VD, Byggmästare Anders J Ahlström, Stig-Arne Bäckman, initiativtagare, och Andreas Lindenhierta, CFO på Byggmästare Anders J Ahlström.

Initiativtagare i Sundbyberg är: Fastighets AB Balder, Fastighets AB Förvaltaren, Järntorget, Wallenstam AB och Wåhlin Fastigheter.

Initiativtagare på Frölunda Torg är: Skandia Fastigheter.

Initiativtagare i Huddinge är: Fabege, Huge Fastigheter, HSB Södertörn, Huddinge Samhällsfastigheter, H2M, HSB Södertörn och Vincero.