Mäta och visa samhällsnyttan

Vår drivkraft är att hjälpa till på riktigt. Därför är det extra viktigt för oss att kunna följa upp och mäta resultatet av våra insatser. Våra verksamhetsmål går att dela upp i kvantitativa mål, som mäter hur många talanger vi lyckas stödja igenom talangprocessens olika steg, samt kvantitativa mål som mäter talangernas upplevda värde. För att hålla oss ajour och för att stärka upp effektmätningen har vi valt att bli medlemmar i Effektfullt.

Effektfullt verkar för att organisationer från alla sektorer ska stärka sin förmåga att mäta, analysera och synliggöra sina effekter på människor och miljö, samt använda resultaten för att lära och göra ännu större nytta. Vi är medlemmar i Effektfullt sedan maj 2021.