Socialt värdeskapande

TalangAkademin ger individer motivation och kraft att förändra sin situation. Därför mäter vi de beteendeförändringar som sker hos individen och följer deras utveckling över tid.

Det gör vi genom att följa upp praktikanternas utveckling och genom dialoger med praktikgivarna. Vår effektmätning utgår ifrån Värdeskapandekedjan, ett verktyg som går att använda för både prognoser och utvärderingar. Värdeskapandekedjan har följande delar:

1. Resurser. De pengar, subventioner och timmar som krävs för att genomföra insatserna.

2. Aktiviteter. De förebyggande insatser som ska genomföras.

3. Prestationer. Aktivitetens kvantitativa konsekvenser. Exempel på sådana är antal deltagare,  jobbtillfällen etc.

4. Effekter. De sociala, miljömässiga och ekonomiska förändringar (med ett värde i sig) som aktiviteten genererar helt eller delvis. Effekter kan vara positiva eller negativa.

5. Påverkan. Andelen av effekterna som beror på aktiviteter, och därmed också vad som beror på annat eller andra.

6. Värdeskapande. Värdet av enskilda effekter likväl som det totala värdet av den påverkan som aktiviteterna har bidragit till.

TalangAkademin har flera medarbetare som är utbildade i Social Return On Investment (SROI) ovanstående metodik. Vi har därför kunskap att designa och genomföra denna typ av mätningar. För detaljerad information om mätmetoder och SROI rekommenderar vi boken “Så mäts socialt hållbart värdeskapande” (2016; Studentlitteratur).